هیئت رئیسه شورای شهر اشکذر انتخاب شدند.

به گزارش اشکذر خبر؛ با حضور تمام اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر انتخابات هیات رئیسه این شورا برگزار شد.

بنابر این گزارش؛ در این دوره از برگزاری انتخابات هیات رئیسه، اعضا و مسولیت های هیات رئیسه شورای اسلامی شهر اشکذر انتخاب شد.

بر این اساس؛ در این دوره سید حسین حیدری برای بار دوم به عنوان رئیس شورا، یوسف مقیمی فیروزآباد به عنوان نایب رئیس، علیرضا پیشداد به عنوان منشی اول، احمد فرهمند زاد به عنوان منشی دوم و سید علی اکبر رضوانی به عنوان مسئول امور مالی از سوی اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر برای مدت زمان یک سال انتخاب شدند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/NZPuw