برداشت انار در باغات شهرستان اشکذر از اواخر مهرماه شروع و تا نیمه آبان ماه ادامه دارد.