آخر اين چه روزه‏ اى شد؟! آدم شب تا صبح را نخوابد براى اينكه در حال روزه حتماً خواب باشد و رنج روزه را احساس نكند. آيا اين استخفاف به روزه نيست؟!

به گزارش اشکذرخبر؛استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب گفتارهای معنوی درباره استخفاف به روزه می فرمایند:

روزه را نباید استخفاف کرد و سبک شمرد. من افرادى را سراغ دارم که اینها در ماه رمضان شب تا صبح را نمی خوابند اما نه براى اینکه عبادت کنند، بلکه براى اینکه مدت خوابشان پر نشود؛ تا صبح هى چاى میخورند و سیگار میکشند، اول طلوع صبح که شد نمازشان را میخوانند و میخوابند، چنان بیدار میشوند که نماز ظهر و عصر را با عجله بخوانند و بعد بنشینند سر سفره افطار.
آخر این چه روزه‏ اى شد؟! آدم شب تا صبح را نخوابد براى اینکه در حال روزه حتماً خواب باشد و رنج روزه را احساس نکند. آیا این استخفاف به روزه نیست؟!
به عقیده من مثل فحش دادن به روزه است، یعنی اى روزه! من اینقدر از تو تنفر دارم که میخواهم رویت را نبینم!.


لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/ayAiR