خادمان آستان رضوی با حضور در منزل شهید جلال خواجه در رستاق و گلزار شهدای فیروزآباد به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.