طرح تفکیک جنسیت لاشه گوسفندبه منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان در شهرستان اشکذر اجرا شد.

به گزارش اشکذرخبر، شریعت مدار مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان اشکذر گفت: به منظور جلوگیری از تقلب توسط فرصت طلبان با نظارت اداره دامپزشکی شهرستان اشکذر در کشتارگاه صنعتی طرح تفکیک جنسیتی لاشه اجرایی شد.
شریعتمدار افزود: برچسب زرد برای لاشه گوسفد ماده و برچسب آبی برای لاشه گوسفند نر می باشد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/MnoXt