جوانان اشکذری در شام تولد امام حسن مجتبی(ع) کریم اهل البیت با توزیع شربت و شیرینی در سطح شهر عشق و ارادت خود را به این امام همام نشان دادند.

به گزارش اشکذر خبر، جوانان اشکذری در شام تولد امام حسن مجتبی(ع) کریم اهل البیت با توزیع شربت و شیرینی در سطح شهر عشق و ارادت خود را به این امام همام نشان دادند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/50SGK