آیین سنتی جوی روبی با حضور جمعی از اهالی روستای کذاب در شهرستان اشکذر برگزار شد.

به گزارش اشگذر خبر، این آئین سنتی؛ آیین دیرین ‌سال و کهن در تقدیس و احترام به آب و پیراستن آن از رسوبات و نهشته‌های طبیعی است که هر سال در اوایل فصل بهار با حضور جمعی از اهالی و مالکان اصلی روستای کذاب برگزار می‌شود.

این مراسم با مشارکت مردمی و حضور همه جانبه سالمندان و جوانان سرشار از انرژی با یک پیشینه تاریخی؛ قرن‌ها است که در این روستا برگزار میشود و دارای آداب و رسوم خاصی است؛ به طوریکه عمده مالکان اصلی این روستا به اتفاق اعضای شورای اسلامی روستا با اعلام قبلی و در یک روز خاص در اوایل فصل بهار با اجتماع در محل مسجد جامع روستا به محل چشمه حرکت میکنند و مسیر چند کیلومتری چشمه تا ورودی روستا را از علف های هرز و آشغال های انباشنه شده در مسیر پاکسازی میکنند.

از آنجا که سنت جوی‌روبی با مهمترین عامل بقای روستا یعنی آب گره خورده است؛ ضرورت ثبت و مستندنگاری آن به عنوان سنتی پویا و ماندگار دو چندان کرده است.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/x5QEj