شركت آب و فاضلاب استان يزد آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن را منتشر کرد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

توام با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضلاب استان یزد در نظر دارد کالاهای مشروحه ذیل که از محل اعتبارات عمرانی تامین اعتبار شده را به روش مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی خریدار نماید لذا کلیه تولید کنندگان یا تامین کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام فرمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه خرید سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه ستاد( www.setadiran.ir ) موجود و شماره تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ۴۱۹۳۴-۰۲۱ می باشد.

ردیف کد نیاز در سامانه موضوع مدت تحویل تضمین شرکت در مناقصه-ریال
۱ ۲۰۰۲۰۰۵۰۷۸۰۰۰۰۳۷ خرید انواع لوله پلی اتیلن با فشار کاری ۱۰ بار ۳۰ روز ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

برنامه زمانبندی :

تاریخ انتشار استعلام در سامانه ستاد از ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۳۱ / ۰۴ / ۱۴۰۲

مهلت دریافت اسناد : از زمان انتشار تا ساعت ۸:۰۰ مورخ ۰۴ /۰۵/ ۱۴۰۲

اخرین مهلت ارایه پیشنهاد :ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۸ / ۰۵ / ۱۴۰۲

پیشنهادات ارائه شده توسط کمیسیون مربوطه که در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۸ / ۰۵ / ۱۴۰۲ در محل اتاق جلسات کارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشکیل می گردد ،بازگشایی خواهد شد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر شماره تلفن ۰۳۵۳۱۶۴۳۳۸۸ اعلام می گردد.

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

سهامی خاص

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/QuYoh