شركت آب و فاضلاب استان يزد ­آگهي مناقصه عمومي برای برون سپاری اتفاقات منطقه دو یزد را منتشر کرد.

­آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضلاب استان یزد در نظر دارد از محل اعتبارات غیرعمرانی (داخلی) نسبت به واگذاری عملیات مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

 ردیف موضوع عملیات براورد اولیه (ریال) مدت اجرا تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال) نوع گواهی صلاحیت پیمانکاری
۱ برون سپاری اتفاقات شبکه آب روستاهای بخش مرکزی  منطقه دو یزد ۲۰٫۸۶۱٫۶۸۵٫۶۳۷ ۱۲ ماه ۱٫۰۴۳٫۰۸۴٫۲۸۳  رشته آب یاگواهی صلاحیت بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از تاریخ انتشار آگهی پس از ثبت نام در پایگاه این شرکت به نشانی www.abfayazd.ir  به صورت اینترنتی نسبت به دریافت اسناد اقدام فرمایند . همچنین متقاضیان می توانند به صورت حضوری در ساعات اداری به نشانی مناقصه گزار واقع در شهر یزد ، خیابان آیت ا… کاشانی ، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. جهت کسب اطلاعات شماره تلفن ۳۱۶۴۳۳۸۸-۰۳۵ اعلام و تصریح می گردد مستندسازی در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی iets.mporg.ir  قابل مشاهده می باشد .

مراحل و زمان بازگشایی پاکات :

آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه مناقصه گزار تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۲ خواهد بود .

پاکت های مناقصه گران توسط کمیسیون مناقصه ای که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۲ در محل اتاق جلسات کارفرما ، واقع در  ساختمان ستاد تشکیل می گردد ، بازگشایی خواهد شد.

                                                                                                                               شرکت آب و فاضلاب استان یزد

                                                                                                                    سهامی خاص

 

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/0AYSa