آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی     شرکت آب و فاضلاب استان یزد در نظر دارد از محل اعتبارات غیرعمرانی (داخلی) نسبت به واگذاری عملیات مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.‌لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی

 

 

شرکت آب و فاضلاب استان یزد در نظر دارد از محل اعتبارات غیرعمرانی (داخلی) نسبت به واگذاری عملیات مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.‌لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از تاریخ انتشار آگهی پس از ثبت نام در پایگاه این شرکت به نشانی www.abfayazd.ir  به صورت اینترنتی نسبت به دریافت اسناد اقدام فرمایند . همچنین متقاضیان می توانند به صورت حضوری در ساعات اداری به نشانی مناقصه گزار واقع در شهر یزد ، خیابان آیت ا… کاشانی ، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. جهت کسب اطلاعات شماره تلفن ۳۱۶۴۳۳۸۸-۰۳۵ اعلام و تصریح می گردد مستندسازی در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی iets.mporg.ir  قابل مشاهده می باشد .

ردیف موضوع عملیات براورد اولیه (ریال) مدت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)  

صلاحیت پیمانکاری

۱ عملیات برونسپاری فعالیت های بهره برداری ونگهداری وتعمیرات تاسیسات آب شرب شهرستان میبد و ندوشن ۴۸٫۹۳۸٫۴۹۷٫۲۸۱ ۱۲ ماه ۲٫۴۴۶٫۹۲۴٫۸۶۴  گواهی صلاحیت پیمانکار در رشته آب یا  صلاحیت پیمانکاری در رشته بهره برداری و نگهداری در رشته آب یا مخازن، شبکه و انشعابات آب  از وزارت نیرو
۲ عملیات وصول مطالبات و قطع و وصل مجدد انشعاب مشترکین بدهکار به همراه استاندارد سازی و وصول بدهی کدهای مانع منطقه یک یزد ۷۴٫۹۹۰٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۲ ماه ۳٫۷۴۹٫۵۲۷٫۵۰۰  

کد خدماتی از اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی

۳ عملیات وصول مطالبات و قطع و وصل مجدد انشعاب مشترکین بدهکار به همراه استاندارد سازی و وصول بدهی کدهای مانع منطقه دو یزد ۸۸٫۵۹۰٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۲ ماه ۴٫۴۲۹٫۵۲۷٫۵۰۰  

کد خدماتی از اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی

مراحل و زمان بازگشایی پاکات :

آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه مناقصه گزار تا ساعت ۱۳  مورخ ۱۹ / ۰۶ / ۱۴۰۲ خواهد بود .

پاکت های مناقصه گران توسط کمیسیون مناقصه ای که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۱ / ۰۶ / ۱۴۰۲ در محل اتاق جلسات کارفرما ، واقع  در  ساختمان ستاد تشکیل می گردد ، بازگشایی خواهد شد.

 

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

سهامی خاص

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/ZdcnE