شركت آب و فاضلاب استان يزد آگهی مناقصه عملیات توسعه و بازسازی شبکه آب شهری و روستایی شهرستان تفت را منتشر کرد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی

 

شرکت آب و فاضلاب استان یزد در نظر دارد از محل اعتبارات غیرعمرانی (داخلی) نسبت به واگذاری عملیات مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف موضوع عملیات برآورد (ریال) مدت تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(ریال) نوع گواهی صلاحیت  پیمانکاری
۱ بازسازی و توسعه شبکه آب روستایی و شهری منطقه دو یزد ۱۵٫۰۲۲٫۵۹۸٫۲۲۷ ۲۴۰ روز ۷۵۱٫۱۳۰٫۰۰۰ رشته آب

کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از تاریخ انتشار آگهی پس از ثبت نام در پایگاه این شرکت به نشانی www.abfayazd.ir  به صورت اینترنتی نسبت به دریافت اسناد اقدام فرمایند . همچنین متقاضیان می توانند به صورت حضوری در ساعات اداری به نشانی مناقصه گزار واقع در شهر یزد ، خیابان آیت ا… کاشانی ، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. جهت کسب اطلاعات شماره تلفن ۳۱۶۴۳۱۵۶-۰۳۵ اعلام و تصریح می گردد مستندسازی در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی iets.mporg.ir  قابل مشاهده می باشد .

مراحل و زمان بازگشایی پاکات :

آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه مناقصه گزار تا ساعت ۱۴ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۲ خواهد بود.

پاکت های مناقصه گران توسط کمیسیون مناقصه ای که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۲ در محل اتاق جلسات کارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشکیل می گردد ، بازگشایی خواهد شد.

 

                                                                                                                 شرکت آب و فاضلاب استان یزد

                                                                                                                                             سهامی خاص

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/pO2e8