اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان یزد آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای را منتشر کرد.

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره ۲۷/۱۴۰۱

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان یزد در نظر دارد مناقصه پروژه­های ذیل را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید:

ردیف

نوع مناقصه

نام پروژه

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ  تضمین (ریال)

مدت (ماه)

۱

یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

بهسازی محور بهاباد- چادرملو- ساغند (محدوده بهاباد- روستای جعفرآباد)

۸۱٫۹۰۷٫۳۹۳٫۷۳۰

۴٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵

۲

اسلاری سیل و لکه گیری با بلوبچر در سطح استان(تجدید مناقصه)

۳۶۱٫۲۵۴٫۹۱۳٫۴۵۸

.۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲

۳

روکش آسفالت سرد با استفاده از بازیافت تراشه های آسفالت در محور های غیرشریانی(تجدید مناقصه)

۱۷۷٫۹۸۶٫۳۰۱٫۴۸۳

۸٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶

۴

بهسازی، تعریض و روکش آسفالت محور عبدالله- بورق- کردآباد- دهشیر(تجدید مناقصه)

۸۶٫۱۶۰٫۶۸۵٫۰۰۵

۴٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸

۵

بهسازی و تعریض محور حاجی آباد زرین(تجدید مناقصه)

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶

۶

بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت محور       یزد- نیریز و بالعکس

۱۵۹٫۳۷۴٫۱۴۳٫۹۲۵

۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶

۷

 یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی

احداث قطعه دوم راه روستایی بنیز – باب دهوئیه(تجدید مناقصه)

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶

۸

تکمیل ابنیه فنی محور فیض آباد- شورابه

(تجدید مناقصه)

۳۱٫۵۴۳٫۸۷۶٫۹۴۰

۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵

۹

احداث بخشی از مسیر زردین – منشاد

(تجدید مناقصه)

۳۹٫۹۰۱٫۶۰۷٫۴۵۱

۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶

۱۰

خرید مخازن و ادوات سوخت

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

  • نحوه دریافت اسناد: صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir
  • زمان دریافت: از ساعت ۰۸:۰۰صبح تاریخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۱۹:۰۰ تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ 
  • صلاحیت مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:
  • برای مورد شماره  ۱ تا ۹ ارائه گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با رشته و پایه مرتبط و  گواهی HSE (سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست) از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
  • برای مورد شماره  ۱۰ ارائه گواهی صلاحیت شرکت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با رشته و پایه مرتبط یا مجوز از وزارت صنعت، معدن ،تجارت یا جواز کسب الزامی است.
  • نوع ضمانتنامه: ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی
  • مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد: تا ساعت ۱۹:۰۰ تاریخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲
  • زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت ۸:۰۰ صبح تاریخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲، سالن جلسات اداره کل
  • حضوریک نفر نماینده با معرفی کتبی از طرف شرکت ، در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است.(آگهی در دو نوبت ، بفاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد).

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/ATXSg