اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان يزد آگهي مناقصات عمومي یک مرحله ای شماره 35/1401 را منتشر کرد.

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره ۳۵/۱۴۰۱

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان یزد در نظر دارد مناقصه پروژه­ های ذیل را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید:

 

ردیف نام پروژه مدت برآورد اولیه (ریال) مبلغ  تضمین (ریال)  

ارزیابی کیفی

۱ تکمیل و تعمیر و ارتقا تجهیزات و نصب و راه اندازی، پشتیبانی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات با تامین قطعه سامانه توزین در حال حرکت (WIM) محور یزد- مهریز(تجدید مناقصه)  

 

۴۵ماه

۶۸٫۷۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰  

 

دارد

۲ بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت محور دهشیر- تنگ حوضکی(قطعه ۳) (تجدید مناقصه) ۸ماه ۴۲۴٫۳۹۴٫۰۸۵٫۵۶۸ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
  • نحوه دریافت اسناد : صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir
  • زمان دریافت اسناد : از ساعت ۰۸:۰۰صبح تاریخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۲ لغایت ساعت۱۹:۰۰ تاریخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۲
  • گواهی صلاحیت مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:
  • برای مورد شماره ۱  ارائه گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با حداقل پایه تعیین شده در رشته پیمانکاری حمل و نقل یا پروانه فعالیت و بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تائیدیه کد سامانه از پلیس راهور الزامی است.
  • برای مورد شماره ۲  ارائه گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با رشته و پایه مرتبط و  گواهی HSE (سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست) از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.

نوع ضمانتنامه: ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی

  • مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد:

برای مورد شماره ۱ تا ۲ ساعت ۱۹:۰۰ تاریخ۳۰/۰۵/ ۱۴۰۲

  • زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه:

برای مورد شماره ۱ تا ۲ ساعت ۰۸:۰۰ صبح تاریخ۳۱/۰۵/ ۱۴۰۲  ، سالن جلسات اداره کل

  • حضوریک نفر نماینده با معرفی کتبی از طرف شرکت ، در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است.(آگهی در دو نوبت ، در روزنامه چاپ خواهد شد).
لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/rxslB