دانشگاه یزد، آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی اجرای شبکه ۲۰ کیلو ولت و برق رسانی به اردوگاه فرهنگی خود را منتشر کرد.

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه یزد در نظر دارد پروژه اجرای شبکه ۲۰ کیلو ولت و برق رسانی به اردوگاه فرهنگی خود را به استناد  مجوز شماره  ۱/م / ۰۲ مورخ ۱۶ / ۱ / ۱۴۰۲  از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir   به شرکت های واجد شرایط صلاحیت(بومی استان یزد) واگذار نماید.

  • زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۱۹ مورخ ۴/۰۳/۱۴۰۲ می باشد.
  • زمان تحویل اسناد تا ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۲ دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) می باشد.
  • تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲ با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد.
  • متقاضیان لازم است کلیه اسناد مربوط به مناقصه را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند و منحصرا پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه ) را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش پردیس اصلی دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند  و از ارسال سایر اسناد مناقصه (پاکتهای ب ،ج) به دانشگاه یزد خودداری نمایند .میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۸۷۸٫۷۰۹٫۰۰۰ ریال می باشد .
  • تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس ir قابل مشاهده است.
  • متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ۴۱۹۳۴-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.

۷-هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

۸- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های ۳۱۲۳۴۱۱۴-۰۳۵ ۰۳۵۳۱۲۳۴۰۷۲اداره امور حقوقی دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید.

اداره امور حقوقی دانشگاه یزد

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/SnZek