مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشکذر گفت: در راستای انجام تعهدات تولید نهال شهرستان کشت گلدانی در گلخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان شروع شد.

به گزارش اشکذرخبر، محمد رضا فاضل پور گفت: گونه های مورد استفاده بر اساس نظر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد شامل اوکالیپتوس و سرو خمره ای می باشد.

وی گفت: تا پایان سال جاری تعداد۲۳هزار گلدون اکالیپتوس؛نارنج و سرو خمره ای در این گلخانه کاشت می شود

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/qvMPn