رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان اشکذر گفت: با توجه به احتمال بارش های پاییزی و پیرو تاکید استاندار در خصوص مرمت بندهای خاکی و خاکبرداری حفاظتی روستاهای بخش خضرآباد و همچنین هماهنگی های بعمل آمده با فرمانداری و بخشداری خضرآباد عملیات مرمت بندهای خاکی و خاکریزهای حفاظتی روستاهای بخش خضرآباد آغاز گردید.

به گزارش اشکذر خبر، محمد رضا فاضل پور رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان اشکذر گفت: با توجه به احتمال بارش های پاییزی و پیرو تاکید استاندار در خصوص مرمت بندهای خاکی و خاکبرداری حفاظتی روستاهای بخش خضرآباد و همچنین هماهنگی های بعمل آمده با فرمانداری و بخشداری خضرآباد عملیات مرمت بندهای خاکی و خاکریزهای حفاظتی روستاهای بخش خضرآباد آغاز گردید.

گفت: عملیات آبخیزداری در این مناطق با اهداف حفظ آب، خاک، پوشش گیاهی، کنترل سیلاب، رواناب های حاصل از بارندگی و کنترل رسوب گذاری اجرا می شود.

وی گفت: تقریبا همه ی بند های خاکی بخش خضراباد که حدودا ده تا پروژه در شش روستای این بخش از شهرستان اشکذر می باشد انجام می شود.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/m2cmu