مدیر منابع طبیعی شهرستان اشکذربا اشاره به آغاز عملیات اجرایی شدن طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور گفت: ۱۵ تا ۲۱ اسفند ماه به نام هفته درختکاری نامگذاری شده که هفته‌ای پر برکت و مبارک برای انسان‌ها است چرا که کاشت درخت و گیاه برای کشور و مردم ما مخصوصا استان کویری یزدبسیار مهم است.

به گزارش اشکذرخبر، محمد رضا فاضل پور گفت با حضور نیروهای مردمی ؛بسیجی و خانواده های دوست دار طبیعت  و حضور در اراضی بخش خضرآباد شهرستان اشکذر عملیات بذرکاری ازگونه بادام کوهی و بذر پاشی از گونه انغوزه اجرایی شد

 

مدیر منابع طبیعی شهرستان اشکذر گفت نیروهای شرکت کننده در این طرح قبل از آغاز عملیات اجرایی بذر کاری بادام کوهی و بذر پاشی انغوزه آموزش های لازم فرا گرفتند

فاضل پور گفت انتخاب گونه های بادام کوهی و انغوزه به لحاظ سازگاری آن با طبیعت این منطقه انتخاب شده و نیاز به آبیاری ندارد.

 

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/rjkzC