پیرو دعوت شورای اسلامی شهر اشکذر کمیسون های تخصصی این شورا فعالیت خود را آغاز کردند.

به گزارش اشکذر خبر؛ پیرو دعوت شورای اسلامی شهر اشکذر کمیسون های تخصصی این شورا فعالیت خود را آغاز کردند.

بنابر این گزارش سید حسین حیدری در آغاز این جلسه با اشاره به اهمیت مشورت و نیز لزوم بهره مندی از نظرات نخبگان و فعالین اجتماعی در حوزه سیاست گذاری کلان شهر و مدیریت شهری اشکذر؛ گفت: این مهم از ابتدای فعالیت شورای ششم به عنوان دغدغه تمام شورا مطرح بوده است و امیدواریم به پشتوانه دغدغه مندی و همت این جمع بتوانیم آینده ای روشن برای اشکذر ترسیم کنیم.

شایان ذکر است؛ در این جلسه آقایان علی اکبر کاظمی پور، محمد حسن جعفری، سعید دهقانی اشکذری، علی مشیری نیا، مصطفی پیشداد و خانم دهقانی به عنوان مشاوران و اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر اشکذر معرفی شدند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/kLz5D