کشاورزان روستاهای بخش خضرآباد برای دومین بار در سال زراعی جاری از مزارع خود گیاه دارویی مرزنگوش برداشت کردند.

به گزارش اشکذرخبر، رئیس جهادکشاورزی دهستان کذاب گفت: دراین منطقه ده هکتار زمین زیرکاشت این محصول می باشد که پیش بینی می شود به طور متوسط از هر هکتار دو تن و در مجموع بیش از ۲۰ تن مرزنگوش برداشت شود.

بهار افزود: گیاه مرزنگوش در بخش خضرآباد در دو نوبت تیرماه و مهر ماه برداشت می شود.

وی اشاره کرد :گیاه دارویی مرزنگوش علاوه برمصرف غذایی در صنایع داروسازی نیز کاربرد دارد.

بهار تصریح کرد :گیاه دارویی مرزنگوش تولیدی این منطقه علاوه برمصرف داخلی به یزد و شهرستان های همجوار نیز صادر می شود.

گفتنی است، مرزنگوش ازجمله گیاهان دارویی است که تکثیر آن ازطریق بوته های باعمر سه تا پنج سال به زمین های جدید منتقل می شود و تکثیر آن بدین صورت است که هربوته به ده تا ۱۵ بوته کوچک تقسیم و در زمین های آماده شده از قبل منتقل می شود.

این گیاه نوعی گیاه دارویی است که برای درمان سرماخوردگی و انواع عفونت ها از آن استفاده می شود.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/qbXNa