در ادامه مصاحبه با مسئول دفتر شبکه فعالین ازدواج شهرستان اشکذر را مشاهده کنید / خدمات آموزشی ، حقوقی ، مشاوره ای ، واسطه گری ، جهیزیه ، مراسم جشن عروسی و…. در این مرکز ارائه می شود.

به گزارش اشکذر خبر سیدعباس میری در مصاحبه با برنامه به اضافه اشکذر به تشریح خدمات دفتر شبکه فعالین ازدواج شهرستان اشکذر، در راستای تسهیل امر ازدواج (صرفا دائم وصرفا مجردین) جوانان پرداخت و از ارائه خدمات آموزشی ، حقوقی ، مشاوره ای ، واسطه گری ، جهیزیه ، مراسم جشن عروسی و…. در این مرکز خبر داد.
ارائه نماید .

تلفن :
۰۳۵۳۲۷۲۰۵۵۵
لینک متقاضیان ازدواج صرفا دائم
(ویژه مجردین )
https://b2n.ir/d48791

لینک مشاوره
https://b2n.ir/m09924

لینک آموزش
https://b2n.ir/b45911

لینک متقاضیان همکاری با شبکه ازدواج شهرستان اشکذر
https://b2n.ir/w69523

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/yqcAp