به گزارش اشکذر خبر؛ بهاباد و اشکذر شهرستان های استان یزد هستند که زرد کرونایی اند و بقیه شهرها و شهرستانهای این استان همگی از ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ قرمز یا نارنجی کرونایی هستند .