• Sabat Sabat
  • شهرداری اشکذر- کشاورز اردکان

    شهرداری اشکذر نیم فصل دوم لیگ را با برد آغاز کرد
    تیم شهرداری اشکذر، در اولین بازی دور برگشت لیگ برتر استان یزد، تیم کشاورز اردکان را شکست داد.