• Sabat
  • آزاده دهقان ورزش و جوانان یزد

    جشنواره فرهنگی ورزشی فاطمی استان یزد برگزار می شود
    رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان از برگزاری جشنواره فاطمی در شهر یزد خبر داد.