• Sabat Sabat
  • 65865
    محمدصادق دهقانی اشکذری عنوان کرد
    جلوگیری از عوارض ناشی از سوختگی با داروی “رباسین”
    محمدصادق دهقانی مبتکر اشکذری استفاده از داروی "رباسین" برای جلوگیری از عوارض ناشی از سوختگی را موثر دانست.