• Sabat Sabat
 • زیارت خورشید در دانشگاه یزد

  گزارش تصویری از اجرای تئاتر زیارت خورشید در دانشگاه یزد
  تئاتر عاشورایی "زیارت خورشید" به مدت سه شب در دانشگاه یزد اجرا شد.
  تئاتر زیارت خورشید گروه هنری طلوع مهر
  گزارش تصویری/
  اجرای نمایش زیارت خورشید در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  نمایش عاشورایی زیارت خورشید در دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به روی صحنه رفت.