• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • گزارش تصویری از بارش برف در اشکذر
    گزارش تصویری از سپید پوش شدن اشکذر