• انیمیشن گلی که مسی به ایران زد
    گل دقیقه 1+90 لیونل مسی سبب شد تا آرژانتین به سختی در مقابل ملی پوشان کشورمان پیروز شود. سایت اسپانیایی «مارکا» انیمیشن این گل را از زوایای مختلف به تصویر کشیده است. این گل را ببینید.