گزارش تصویری از اجرای تئاتر زیارت خورشید در دانشگاه یزد
تئاتر عاشورایی "زیارت خورشید" به مدت سه شب در دانشگاه یزد اجرا شد.
گزارش تصویری/
اجرای نمایش زیارت خورشید در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
نمایش عاشورایی زیارت خورشید در دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به روی صحنه رفت.