• گزارش تصویری از اجرای تئاتر زیارت خورشید در دانشگاه یزد
    تئاتر عاشورایی "زیارت خورشید" به مدت سه شب در دانشگاه یزد اجرا شد.
    گزارش تصویری/
    اجرای نمایش زیارت خورشید در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
    نمایش عاشورایی زیارت خورشید در دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به روی صحنه رفت.