• Sabat Sabat
  • منابع نظامی- امنیتی روسیه خبر دادند
    رصد ۱۲ هزار تانکر نفتی داعش در مرز ترکیه و عراق
    منابع رسانه ای روسیه گزارش می دهند که سرویس اطلاعاتی این کشور حدود 12 هزار کامیون نفتکش را در گذرراه مرزی زاخو مرزترکیه و عراق مشاهده کرده است.

    روایت برخی رسانه‌های روسیه از ارتباط پسر اردوغان با داعش
    برخی از رسانه‌های روسی تصاویری منتشر کردند که در آن پسر رئیس جمهور ترکیه در کنار افرادی که این رسانه‌ها آنها را از سران داعش معرفی کردند، دیده می‌شود.