برگزاری گردهمایی ائمه جماعت و مبلغین شهرستان اشکذر
گردهمایی ائمه جماعت و مبلغین شهرستان در دفتر امام جمعه اشکذر برگزار شد.