• بخشدار اشکذر خبر داد:
    تصویب ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار برای بافت تاریخی رستاق
    بخشدار مرکزی اشکذر از تصویب 900 میلیون ریال اعتبار برای بافت گردشگری روستاهای دهستان رستاق خبر داد.