• فرماندار اشکذر تاکید کرد:
    تسریع گاز رسانی به مابقی روستاههای بخش اشکذر و خضرآباد
    نشست فرماندار اشكذر و مديركل شركت گاز استان یزد جمعي از گلخانه داران بخش مركزي برگزار شد.