مديرعامل شركت گاز استان يزد:
۳۳۳ روستای استان یزد به زودی گازدار می‌شوند
مديرعامل شركت گاز استان يزد از گازدار شدن 333 روستاي اين استان در آينده اي نزديك خبر داد.