• آمار

  • 5,957
  • 275
  • 16,371
  • 800
 • در جلسه تودیع و معارفه معاون فرماندار اشکذر و بخشدار خضرآباد مطرح شد
  از مشکلات آب‌رسانی و تردد وسایط نقلیه در بخش خضرآباد تا گازرسانی به منطقه خمسیان
  در جلسه تودیع و معارفه معاون فرماندار اشکذر و بخشدار خضرآباد، مشکلات آب‌رسانی، تردد وسايط نقليه در بخش خضرآباد و گازرساني به منطقه خمسيان مطرح شد.