• بی منطق بودن کولر گازی در اقلیم یزد/ افزایش ۴ برابری مصرف برق با کولر گازی
    رئیس گروه مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت :استفاده از کولرهای گازی به دلیل تاثیرگذاری در افزایش چهار تا هفت برابری مصرف برق و پایین بودن رطوبت نسبی هوا در یزد منطقی نیست .