• 30 فروردین
    دارالعلم میزبان پنجمین کنگره بین‌المللی دانشجویی طب تولیدمثل
    پنجمین کنگره بین‌المللی دانشجویی طب تولید مثل، 30 فروردین تا اول اردیبهشت ماه سال آینده به همت پژوهشکده علوم تولید مثل یزد در بیمارستان شهید صدوقی یزد برگزار می‌شود