• آمار

  • 4,211
  • 271
  • 12,367
  • 714
 • دبير سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی:
  ۱۵۲۱ مقاله دریافت شد
  سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و پنجمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی ملکولی 27 فروردين به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزددر محل هتل زنبق يزد گشايش و تا 30 فروردين جاري ادامه خواهد داشت