اسامی نفرات برتر کنکور سراسری اعلام شد
نفرات برتر ۵ گروه آزمایشی کنکور سراسری ۹۳ اعلام شد.