• بهره مندی بیش از یک هزار نفر از مددجویان کمیته امداد اشکذر از خدمات آموزش خانواده
    مدیرکمیته امدادامام خمینی (ره) شهرستان اشکذرگفت: در سال 93 تعداد یک هزار و 458 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اشکذر از آموزش های گروهی و چهره به چهره این نهاد استفاده کردند.