• با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد،
    بازارچه خیریه رمضان و نمایشگاه توانمندی های مددجویان کمیته امداد استان یزد افتتاح شد
    همزمان با آغاز هفته اطعام و اکرام ایتام و با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد و جمعی از مسئولین استانی بازارچه خیریه رمضان و نمایشگاه توانمندی های مددجویان کمیته امداد استان یزد افتتاح شد.