+ گزارش تصویری
کلنگ زنی ساختمان دارالقرآن موسی بن جعفر(ع) در اشکذر
به همت خیر اشکذری، کلنگ ساختمان دارالقرآن موسی بن جعفر(ع) با حضور امام جمعه اشکذر به زمین زده شد.