• موسسه خبر یزد برگزار می‌کند
    آغاز ثبت‌نام کلاس‌های آموزشی ترم بهاره خبرنگاری در یزد
    ثبت‌نام کلاس‌های آموزشی ترم بهاره خبرنگاری توسط موسسه خبر یزد آغاز شد.