• امام جمعه اشکذر:
    دشمن به دنبال براندازی بنیاد خانواده از طریق کم رنگ کردن حریم ها و از بین بردن حجاب است
    امام جمعه اشکذر با اشاره به 21 تیرماه روز عفاف و حجاب اظهار داشت: دشمن به دنبال براندازی بنیاد خانواده از طریق کم رنگ کردن حریم ها و از بین بردن حجاب بین مردم جامعه است.