• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • ابتکار گلخانه دار موفق رضوانشهری/
    کشت «خیار ساکاتا» و «فلفل کاپی»؛ عرصه جدید برای فعالیت های گلخانه ای
    گلخانه دار موفق رضوانشهری این روزها کشت محصول جدید خود «خیار ساکاتا و فلفل کاپی» را تجربه می کند.