• آمار

  • 8,443
  • 508
  • 16,310
  • 929
 • ابتکار گلخانه دار موفق رضوانشهری/
  کشت «خیار ساکاتا» و «فلفل کاپی»؛ عرصه جدید برای فعالیت های گلخانه ای
  گلخانه دار موفق رضوانشهری این روزها کشت محصول جدید خود «خیار ساکاتا و فلفل کاپی» را تجربه می کند.