• آمار

  • 7,329
  • 351
  • 16,371
  • 800

 • تصاویر از تصادف دو خودرو در جاده حسن آباد – اشکذر
  نبود علائم ترافیکی و روشنایی علت حادثه تصادف دو خودرو در جاده حسن آباد - اشکذر اعلام شد.