• مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان يزد :
    همه مسافران اتوبوس یزد در حادثه اتوبان تهران – قم جان باخته اند
    مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان يزد گفت: متاسفانه در حادثه اي كه شب گذشته در اتوبان تهران – قم رخ داد، همه مسافران اتوبوس يزد جان خود را از دست دادند.