• +عکس
    اولین کشتارگاه تمام مکانیزه مرغ استان در اشکذر تا شهریور سال ۹۴
    مدیر گشتارگاه سپید مرغ شیرکوه ظرفیت ذخیره سازی مرغ منجمد در این کشتارگاه را 2 هزار و پانصد تن عنوان کرد و گفت: این واحد صنعتی با سرمایه گزاری 14ملیارد تومان تا شهریور سال 1394 به بهره برداری می رسد.