• کتابخانه عمومی حضرت زهرا (س) یزد برترین کتابخانه کشور شد
    کتابخانه عمومی حضرت زهرا (س) یزد به عنوان کتابخانه برتر فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در بهمن ماه سال 1391 انتخاب شد