• رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای اشکذر خبر داد:
    راه اندازی کارگاه های مهارتی جدید در شهرستان اشکذر در ایام الله دهه فجر
    رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر با اعلام برنامه های ستاد بزرگداشت ایام الله دهه فجر دراین مرکز از افتتاح کارگاه های آموزشی و مهارتی جدید در این شهرستان خبر داد .