• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • فرماندار شهرستان در مصاحبه با اشکذر نیوز عنوان کرد:
    احداث فاز جدید کاشی اورست تنها با مجوز اداره محیط زیست
    فرماندار اشکذر در مصاحبه با خبرنگار اشکذر نیوز، تنها راه قانونی ساخت فاز جدید کارخانه کاشی اورست را منوط بر تأیید اداره محیط زیست دانست.